Khuyến cáo sử dụng

Phải cân bằng mới khỏe - Phải tươi trẻ mới vui

Khuyến cáo sử dụng sản phẩm VSanté

Khuyến cáo sử dụng sản phẩm VSanté

Khuyến cáo sử dụng bữa ăn cân bằng VSanté để có được hiệu quả cao nhất: Bảo quản sản phẩm nơi khô, thoáng Lắc đều trước khi sử dụng. Tiêu thụ bữa ăn ngay sau khi chuẩn bị. Bữa... Xem